Becoming Apple Developer

Trước khi bắt đầu vào việc lập trình trong môi trường iOS, các bạn nên tìm hiểu sơ nét về môi trường trên lập trình. Bài viết sau đây mình xin giới thiệu sơ nét về môi trường của Apple.

 * Apple Website

 I-  iOS Developer Center (http://developer.apple.com/ios/)

        Ở website này các bạn có thể truy cập đến các phiên bản mới nhất của iOS SDK, API document, sample code,… Và bạn cần có 1 tài khoản apple developer để đăng nhập vào website này.

II – Provioning Portal  (https://developer.apple.com/ios/manage/overview/index.action

      Ở đây các bạn có thể tạo và quản lý cái Certificate (Sẽ được giới thiệu ở các bài viết sau), Provisioning profile(Sẽ được giới thiệu ở các bài viết sau) cần thiết cho việc các bạn built ứng dụng lên thiết bị iOS thật.

III- iTunes Connect (https://itunesconnect.apple.com/)

       Tại đây sẽ cung cấp cho các bạn cái tool để quản lý ứng dụng trên Itunes App Store. Bạn cần có tài khoản tài khoản iOS Developer Standar để truy cập website này.

Ngoài ra Apple còn hỗ trợ thêm cho các bạn tài liệu mở rộng hơn về Developer Program. Các bạn có thể truy cập thêm ở 2 Website sau:

IV -Developer Support Center (https://developer.apple.com/support/ios/

       Website này hổ trợ quản lý và xử lý các vấn đề liên quan đến tài khoản Apple, những lỗi thường gặp trong quá trình đăng ký.Bạn       cũng cần có tài khoản iOS Developer để truy cập đến trang này.

V- App Store Resource Center (http://developer.apple.com/iphone/appstore/)

      Ở đây sẽ hướng dẫn các bạn cách thức upload ứng dụng của mình lên AppStore.Bạn cần có tài khoản Apple Developer (Standard Program Developer 99$/năm) để có thể upload ứng dụng của mình lên AppStore

Apple có 3 loại tài khoản để các bạn có thể lựa chọn.

–  IOS Developer Program:(99$/năm): Tài khoản cá nhân có thể upload ứng dụng lên App Store.
–  IOS Enterprise Program : (299$/năm): Dùng cho các công ty có trên 500 nhân viên.
–   IOS University Program  (http://developer.apple.com/programs/ios/univer
sity/)
 
 
 
 

6 thoughts on “Becoming Apple Developer

  1. Nguyen Tom says:

    Thank Thường. Anh bị mất core về IOS. Rất mong được cùng code với mọi người. Hi vọng sẽ có app đầu tay về IOS sớm.

  2. Thường Nguyễn says:

    – Anh Samset.Smario : Dạ đúng rồi anh, 99$/Account/Năm
    – Anh Tom: Em sẽ cố gắng hết sức anh! 🙂

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *