CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI LÝ – TIẾP THỊ LIÊN KẾT – AFFILIATE

Chi tiết chương trình

Kiểu Hoa HồngThanh toán cho mỗi lần bán 10% cho mỗi lần bán mà bạn thực hiện. (Riêng CTV 20%)
Các yêu cầu khi chi trả1,00,000 đ VND (một trăm nghìn đồng) – Số dư tối thiểu cần có để chi trả.
Thời gian chi trảThanh toán chi trả được thực hiện mỗi tháng một lần hoặc sau mỗi đơn hàng giao dịch thành công.

Nó hoạt động như thế nào?

Khi tham gia chương trình liên kết của chúng tôi, bạn sẽ được cung cấp các quảng cáo và đường dẫn văn bản để đưa vào website của bạn. Khi một người dùng click chuột vào một trong những đường dẫn của bạn, họ sẽ được đưa vào website của chúng tôi và hoạt động của họ sẽ được phần mềm liên kết của chúng tôi theo dõi. Bạn sẽ kiếm được tiền hoa hồng dựa trên Kiểu kiếm tiền hoa hồng của bạn.

Thống kê thời gian thực và Báo cáo!

Tại đây bạn có thể theo dõi được lưu lượng truy cập vào từng liên kết, số tiền huê hồng đang chờ duyệt cũng như lịch sử các huê hồng của bạn. Bạn cũng được cung cấp một số tài liệu bán hàng liên quan đến dịch vụ để tiện quảng cáo.

Thời gian lưu trữ giá trị cookie là 30 ngày, tức khi bạn quảng cáo và chia sẽ đường link bán hàng của bạn về lasa trên internet, bất kỳ ai bấm vào link trong vòng 30 ngày sau đó bạn sẽ nhận được hoa hồng.

Lưu ý : sau đơn hàng đầu tiên, hãy tham gia chương trình CTV của Lasa để tăng hoa hồng lên 20%, và được hổ trợ đào tạo kiến thức chuyên sâu về bán hàng.