GIAO DIỆN  >  HOSTING  >  TÊN MIỀN  >  HOÀN THÀNH

Để truy cập một website, bạn cần 1 tên miền (tức địa chỉ ) để truy cập. Bạn có thể sử dụng tên miền miễn phí của Lasa,sử dụng tên miền bạn đã mua hoặc đăng ký một tên miền đẹp.


Nhập tên miền miễn phí (vd: tencongty)

.123lasa.com

Đã có tên miền

Đăng ký mới (vd: tencongty.com)


Hãy chọn 1 tên miền để tiếp tục!

Miễn phí tên miền

Lasa hổ trợ miễn phí tên miền dạng miencuaban.123lasa.vn trọn đời.

Bạn cũng có thể dùng tên miền có sẵn của bạn hoặc đăng ký mới tên miền chỉ từ 350k.

Bạn muốn tư vấn, để lại số điện thoại, Lasa sẽ gọi lại tư vấn miễn phí

    Domain