HDSD: Cài đặt bài viết tin tức thông tin trên LASA

Để đăng một bài viết tin tức, một giới thiệu, một blog thông tin, v.v..

  • Hãy tìm Menu Bài viết : chọn Tất cả bài viết, để xem các bài viết đang có trên website của bạn

HDSD: Cài đặt bài viết tin tức thông tin trên LASA

  • Để quản lý và phân chia các chuyên mục theo nhiều chủ đề, hãy tìm menu Chuyên mục trong Bài viết, tại đây bạn có thể chỉnh sửa hoặc tạo mới một chuyên mục.

HDSD: Cài đặt bài viết tin tức thông tin trên LASA

  • Để tạo mới một bài viết, chọn vào menu Viết bài mới, giao diện soạn thảo hiển thị, nhập tiêu đề và nội dung được hổ trợ một số công cụ soạn thảo

HDSD: Cài đặt bài viết tin tức thông tin trên LASA

  • Chọn Chuyên mục, và nhập ảnh đại diện cho bài viết

HDSD: Cài đặt bài viết tin tức thông tin trên LASA

Một số mẫu web mới đang bán chạy

Lasa nền tảng tạo website nhanh, chỉ 4 bước có ngay website chuyên nghiệp

Skype
Zalo
Skype
Zalo