HDSD: Cài đặt bài viết tin tức thông tin trên LASA

Để đăng một bài viết tin tức, một giới thiệu, một blog thông tin, v.v..

  • Hãy tìm Menu Bài viết : chọn Tất cả bài viết, để xem các bài viết đang có trên website của bạn

  • Để quản lý và phân chia các chuyên mục theo nhiều chủ đề, hãy tìm menu Chuyên mục trong Bài viết, tại đây bạn có thể chỉnh sửa hoặc tạo mới một chuyên mục.

  • Để tạo mới một bài viết, chọn vào menu Viết bài mới, giao diện soạn thảo hiển thị, nhập tiêu đề và nội dung được hổ trợ một số công cụ soạn thảo

  • Chọn Chuyên mục, và nhập ảnh đại diện cho bài viết