HDSD: Cài đặt danh mục sản phẩm

Bước 1: Tại trang quản trị, chọn menu “Sản phẩm” -> “Danh mục”

HDSD: Cài đặt danh mục sản phẩm

Bước 2: Tại trang quản lý danh mục, Tìm đến khu vực “Thêm danh mục mới”  và lần lượt:

  • Nhập tên của danh mục
  • Chọn danh mục Cha (nếu có)

Bấm vào nút” Thêm Danh Mục Mới” để lưu lại.

HDSD: Cài đặt danh mục sản phẩm

Bước 3:  Nếu muốn chỉnh sửa các Danh mục đã tạo (cũ), di chuột đến Danh mục cần sửa và chọn “Chỉnh sửa” , giao diện chỉnh sửa tương tự như tạo mới. 

HDSD: Cài đặt danh mục sản phẩm

Nếu trong quá trình cài đặt, gặp bất kỳ khó khăn nào, vui lòng liên hệ Lasa để được hổ trợ miễn phí.