HDSD: Cài đặt danh mục sản phẩm

Bước 1: Tại trang quản trị, chọn menu “Sản phẩm” -> “Danh mục”

HDSD: Cài đặt danh mục sản phẩm

Bước 2: Tại trang quản lý danh mục, Tìm đến khu vực “Thêm danh mục mới”  và lần lượt:

  • Nhập tên của danh mục
  • Chọn danh mục Cha (nếu có)

Bấm vào nút” Thêm Danh Mục Mới” để lưu lại.

HDSD: Cài đặt danh mục sản phẩm

Bước 3:  Nếu muốn chỉnh sửa các Danh mục đã tạo (cũ), di chuột đến Danh mục cần sửa và chọn “Chỉnh sửa” , giao diện chỉnh sửa tương tự như tạo mới.

HDSD: Cài đặt danh mục sản phẩm

Nếu trong quá trình cài đặt, gặp bất kỳ khó khăn nào, vui lòng liên hệ Lasa để được hổ trợ miễn phí.

Một số mẫu web mới đang bán chạy

Lasa nền tảng tạo website nhanh, chỉ 4 bước có ngay website chuyên nghiệp