HDSD: Cài đặt địa chỉ cửa hàng và đơn vị tiền tệ trên Lasa

Ở đầu đầu cài đặt website, bạn phải cài đặt địa chỉ cửa hàng để ước tính thuế và phí giao hàng:

 • Tìm menu “Thiết lập” trong mục “Đơn hàng”

HDSD: Cài đặt địa chỉ cửa hàng và đơn vị tiền tệ trên Lasa

 • Tại tab “Chung” tiến hành cập nhật các thông tin về địa chỉ cửa hàng của bạn, hệ thống sẽ dựa vào vị trí này để tính chi phí vận chuyển.
 • Địa chỉ (dòng 1): Là địa chỉ cụ thể của cửa hàng bạn
 • Địa chỉ (dòng 2) : địa chỉ chi tiết khác (vd: số tầng, số căn, số khu trong một khu lớn)
 • Thành phố: tỉnh, thành phố địa chỉ cửa hàng
 • Quốc gia: chọn Việt Nam
 • Sau khi nhập xong tiến hành lưu lại là xong.

HDSD: Cài đặt địa chỉ cửa hàng và đơn vị tiền tệ trên Lasa

 • Chỉnh sửa đơn vị tiền tệ
 • Tiền tệ: chọn VNĐ hoặc đơn vị tiền tệ bạn muốn
 • Vị trí tiền tệ : nếu VND thì chọn phải
 • Ký tự năng phần ngàn : nếu VNĐ thì chọn dấu .
 • Dấu cách phần thập phân: nếu VNĐ thì chọn ,
 • Số chữ số phần thập phần : nếu VNĐ thì chọn 0

HDSD: Cài đặt địa chỉ cửa hàng và đơn vị tiền tệ trên Lasa

Một số mẫu web mới đang bán chạy

Lasa nền tảng tạo website nhanh, chỉ 4 bước có ngay website chuyên nghiệp