HDSD : Cài đặt hình thức thanh toán trên LASA

Bước thanh toán trong LASA hầu như là bắt buộc để khách hàng có thể kết thúc quá trình đặt hàng. Không cần thiết phải là bắt buộc thanh toán trực tuyến, khách hàng có thể chọn các phương thức thanh toán tượng trưng như chuyển khoản ngân hàng, thanh toán khi nhận hàng (CoD),….và bước sau bạn sẽ liên hệ với khách hàng nhằm xác nhận thanh toán. Tuy nhiên, vẫn có các lựa chọn thanh toán online nếu bạn muốn thì vẫn có thể cho khách hàng thêm tùy chọn này.

Trong bài này, mình sẽ nói tổng quan về các thiết lập thanh toán trong Lasa và cách thiết lập những hình thức thanh toán mặc định mà nó có hỗ trợ sẵn.

CÁC THIẾT LẬP THANH TOÁN

Bạn hãy truy cập vào Đơn hàng-> Thiết lập -> Thanh toán.

Các thiết lập thanh toán trong Woocommerce

Các thiết lập thanh toán:

Tại đây nó đã giải thích tiếng Việt rất chi tiết rồi, thành ra mình có thể sẽ bỏ qua một số thiết lập đơn giản và sẽ tập trung vào những thiết lập quan trọng nhất.

  • Bắt buộc có bảo mật thanh toán: Tùy chọn này bạn không nên đánh dấu vào nếu bạn không hiểu chứng chỉ SSL là gì. Bạn chỉ nên chọn khi bạn đã cài đặt chứng chỉ SSL vào trong website.
  • Trang giỏ hàng: Chọn trang giỏ hàng mà bạn đang có trong website.
  • Trang thanh toán: Chọn trang thanh toán mà bạn đang có trong website. Các trang này mặc định đã tạo ra trong lúc cài đặt.
  • Điều khoản & Điều kiện: Nếu bạn có một trang điều khoản và điều kiện mua hàng thì hãy nên chọn ở đây.

THIẾT LẬP CÁC CỔNG THANH TOÁN

Ở đây mình sẽ nói qua một số cổng thanh toán mặc định và cách thiết lập cho từng cổng thanh toán. Để thiết lập cổng thanh toán bạn hãy nhìn lên menu của trang cài đặt thanh toán.

woocommerce-thanh-toan-02

BACS (Chuyển khoản ngân hàng)

Phần này bạn sẽ nhập mô tả của phương thức thanh toán khi khách chọn nó và vài dòng hướng dẫn. Phần chi tiết tài khoản, bạn sẽ nhập một số thông tin của tài khoản ngân hàng, trường hợp bạn không biết IBAN, BIC/Swift,…thì không cần nhập vì ở Việt Nam chúng ta chỉ cần nhập tên tài khoản, số tài khoản và tên ngân hàng bao gồm chi nhánh là được nếu thanh toán trong nước. Bạn có thể nhập nhiều số tài khoản vào đây.

woocommerce-thanh-toan-03

Và đây là hình ảnh khi thanh toán.

woocommerce-thanh-toan-04

Và thông tin tài khoản sẽ hiển thị lên kèm theo hướng dẫn ở trang kết thúc thanh toán.

 

Chi phiếu

Phương thức thanh toán này đơn giản chỉ là một đoạn mô tả và hướng dẫn khách hàng làm theo khi thanh toán để kết thúc đơn hàng.

Trả tiền mặt khi nhận hàng

Tùy chọn này sẽ cho khách hàng tùy chọn phương thức trả tiền mặt khi giao hàng, và dĩ nhiên nó cũng chỉ đơn giản là một dòng giới thiệu kèm hướng dẫn. Tuy nhiên cái khác là bạn có thể chọn phương thức thanh toán này chỉ áp dụng cho một phương thức giao hàng nào đó.