HDSD: Cấu hình Hotline, Messenger, Zalo trên Lasa

Việc tích hợp các công cụ chat ngay trên website giúp hiệu xuất bán hàng cao hơn vượt bậc.

Với Lasa việc tích hợp Messenger (Facebook), Zalo, Hotline là vô cùng đơn giản

  • Tìm menu “contact-us button” trong menu “Cài đặt”

HDSD: Cấu hình Hotline, Messenger, Zalo trên Lasa

 

 

  • Chọn vào mục “Menu Items”

HDSD: Cấu hình Hotline, Messenger, Zalo trên Lasa

  • Tiến hành cấu hình công cụ chat mà bạn muốn

HDSD: Cấu hình Hotline, Messenger, Zalo trên Lasa

  • Bấm vào Edit tương ứng để chỉnh sửa thông tin , Mẫu cấu hình cho Messenger

HDSD: Cấu hình Hotline, Messenger, Zalo trên Lasa

  • Mẫu cấu hình cho Hotline

HDSD: Cấu hình Hotline, Messenger, Zalo trên Lasa

  • Mẫu cấu hình cho Zalo : Phần Link bạn điền theo mẫu sau: https://zalo.me/0987571534