HDSD: Đăng bài viết

Bước 1:  Chọn menu  Bài Viết-> Viết bài mới

Bước 2:  Nhập tiêu đề bài viết

Bước 3:  Nhập nội dung bài viết, hổ trợ chèn hình, video bằng cách bấm vào nút Thêm Media

Bước 4:  Chọn chuyên mục của bài viết

Bước 5:  Nhập các từ khóa liên quan giúp người dùng dễ tìm đến bài viết

Bước 6:  Chọn hình đại diện cho bài viết.

Bước 6:  Chọn Đăng để hoàn thành bài viết.