HDSD: Đăng sản phẩm đơn giản

Bước 1:  Chọn menu  Sản phẩm -> Thêm mới

Bước 2:  Nhập tiêu đề sản phẩm

Bước 3:  Nhập mô tả chi tiết về sản phẩm : đây là khu vực nhập một bài viết chi tiết giới thiệu về sản phẩm, cài dài, càng chi tiết sẽ càng tốt, hổ trợ chèn hình ảnh video vào nội dung

Bước 4:  Nhập mô tả ngắn về sản phẩm, vài thông tin khái quát, ngắn gọn vài dòng, thông tin sẽ được hiển thị bên cạnh hình sản phẩm đại diện, lưu ý không trình bày dài dòng ở phần này.

Bước 5:  Nhập giá về sản phẩm, có 3 giá :

  • Giá bán thường : giá thường ngày bạn bán
  • Giá khuyến mãi : giá sau khi khuyến mãi
  • Giá gốc: Nhập để hệ thống tự động tính toán và báo cáo lợi nhuận giúp bạn

Bước 6:  Chọn danh mục sản phẩm, nếu chưa có có thể tạo danh mục mới.

Bước 7:  Nhập từ khóa, liên quan đến sản phẩm, để hổ trợ tìm kiếm tốt hơn

Bước 8:  Chọn ảnh đại diện chính cho sản phẩm, hình ảnh này sẽ hiển thị làm hình đại diện cho sản phẩm.

Bước 9:  Chọn ảnh album cho sản phẩm, có thể chọn nhiều ảnh, nhiều góc nhìn về sản phẩm, hình hiển thị trong chi tiết sản phẩm dạng slider

Bước 10:  Bấm Đăng để hoàn thành việc đăng sản phẩm