fbpx

[HDSD] Hướng dẫn add shortcut ứng dụng web trên iPhone – iPad

Đối với iOS – iPHone – iPad

Truy cập ứng dụng “Safari” và truy cập vào địa chỉ trang web hoặc ứng dụng web của bạn.

Và tìm đến biểu tượng “Chia sẻ”

Tại màn hình “Chia sẻ”, chọn biểu tượng “Add to Home Screen”

Tại màn hình “Add to Home Screen”, bạn có thể tùy chỉnh tên của ứng dụng web của bạn. Và bấm vào “Add”

Lúc này tại màn hình trang Home của iPhone, sẽ thấy ứng dụng web xuất hiện.

Những lần sau, chỉ cần truy cập nhanh vào đây thì sẽ nhanh chóng vào ứng dụng web hoặc trang web của bạn.