HDSD: Hướng dẫn cài đặt menu

Chọn Menu “Giao diện” -> “Menu”

HDSD: Hướng dẫn cài đặt menu

Tại ô “Chọn menu để sửa:” , chọn Menu cần điều chỉnh, thông thường menu chính có tên là “Main Menu” và bấm “Chọn”

HDSD: Hướng dẫn cài đặt menu

Chọn các mục tương ứng để thêm vào menu bằng cách bấm vào các mục, check vào

HDSD: Hướng dẫn cài đặt menu

Một số mẫu web mới đang bán chạy

Lasa nền tảng tạo website nhanh, chỉ 4 bước có ngay website chuyên nghiệp