fbpx

HDSD: Hướng dẫn cài đặt menu

Chọn Menu “Giao diện” -> “Menu”

Tại ô “Chọn menu để sửa:” , chọn Menu cần điều chỉnh, thông thường menu chính có tên là “Main Menu” và bấm “Chọn”

Chọn các mục tương ứng để thêm vào menu bằng cách bấm vào các mục, check vào