HDSD: Hướng dẫn đăng mới, chỉnh sửa trang bài

Để quản lý các bài viết, tin tức thông tin trên website của bạn.

Bấm chọn menu “Bài viết” -> “Tất cả bài viết”

HDSD: Hướng dẫn đăng mới, chỉnh sửa trang bài

Tại đây, toàn bộ các bài viết trong website của bạn sẽ được hiển thị.

Bấm vào “Viết Bài Mới” để tạo mới một bài viết hoặc bấm vào một bài viết cụ thể để chỉnh sửa.

HDSD: Hướng dẫn đăng mới, chỉnh sửa trang bài

Cùng nghiên cứu qua chi tiết bài viết

  • Trên cùng là tiêu đề của bài viết
  • Bên dưới là khung soạn thảo với rất nhiều tính công cụ hổ trợ để bạn có thể soạn thảo bài viết.
  • Muốn chèn hình ảnh, video bấm vào nút “Thêm Media” và chọn tập tin, hình ảnh để chèn vào website.
HDSD: Hướng dẫn đăng mới, chỉnh sửa trang bài

Ở phần “Chuyên mục” bên tay phải, chọn chuyên mục bạn muốn sét cho bài viết này.

Hoặc bấm vào “Thêm chuyên mục” để tạo một chuyên mục mới.

HDSD: Hướng dẫn đăng mới, chỉnh sửa trang bài

Để giúp tăng tính năng SEO và việc link giữa các bài viết trong website với nhau và từ khóa cho bài viết hãy dùng mục “Thẻ”, bằng cách nhập các từ khóa và bấm “Thêm”

HDSD: Hướng dẫn đăng mới, chỉnh sửa trang bài

Và hãy nhớ đặt ảnh đại diện bằng cách chọn một file hình đẹp, đại diện cho bài viết.

HDSD: Hướng dẫn đăng mới, chỉnh sửa trang bài

Website được tích hợp sẵn module SEO, giúp bạn tối ưu bài viết với các bộ máy tìm kiếm chẳng hạn Google.

Để biết bài viết của bạn có tối ưu hay chưa, hãy thử nhập từ khóa và xem các gợi ý và ảnh báo từ công cụ phân tích.

Hãy điều chỉnh để có số điểm cao nhất cho các bài viết.

HDSD: Hướng dẫn đăng mới, chỉnh sửa trang bài

Và cuối cùng hãy nhớ bấm Cập Nhật để có thể lưu bài viết lại.

HDSD: Hướng dẫn đăng mới, chỉnh sửa trang bài

Một số mẫu web mới đang bán chạy

Lasa nền tảng tạo website nhanh, chỉ 4 bước có ngay website chuyên nghiệp