HDSD: Hướng dẫn quản lý tài khoản quản trị và người dùng

Để quản lý tài khoản, tạo mới các tài khoản quản trị, đổi mật khẩu, email và thông tin tài khoản.

Chọn  menu “Thành viên” -> “Tất cả người dùng”

HDSD: Hướng dẫn quản lý tài khoản quản trị và người dùng

Tại đây bạn sẽ thấy danh sách các user đang có trên website, bấm vào menu “Thêm mới” để tạo mới user hoặc bấm vào user trong danh sách để chỉnh sửa thông tin.

HDSD: Hướng dẫn quản lý tài khoản quản trị và người dùng

Bạn có thể chỉnh sửa tên người dùng, email, tên hiển thị, v.v.. tại đây

HDSD: Hướng dẫn quản lý tài khoản quản trị và người dùng

Để đổi mật khẩu, vui lòng bấm vào nút “Tạo Mật khẩu”, mặc định hệ thống sẽ sinh ra một mật khẩu ngẫu nhiên có độ an toàn cao, bạn có thể tự nhập vào mật khẩu riêng của bạn .

Nhờ lưu ý : mật khẩu cần phải phức tạp, có độ dài trên 8 ký tự, phải bao gồm chữ thường, chữ hoa, số và ký tự đặc biệt.

Trường hợp, bạn đã từng đăng nhập ở nhiều thiết bị khác nhau, và bạn muốn đảm bảo rằng mình đã đăng xuất ở tất cả các thiết bị đó. Hãy bấm “Đăng Xuất Khỏi Những Nơi Khác”.

HDSD: Hướng dẫn quản lý tài khoản quản trị và người dùng

Đối với trường hợp thêm mới một user mới, giao diện sẽ có vài khác biệt

HDSD: Hướng dẫn quản lý tài khoản quản trị và người dùng

Nhập các thông tin user khi tạo user lần đầu

HDSD: Hướng dẫn quản lý tài khoản quản trị và người dùng

Chọn vài trò phù hợp :

  • Người quản lý : là vai trò có quyền cao nhất, có toàn quyền điều chỉnh tất cả thông tin trên website, hãy cân nhắc khi cấp quyền này.
  • Biên tập viên: đây là vai trò phổ biến khi bạn cấp quyền cho nhân viên của bạn.
  • Các quyền còn lại có một số quyền bị giới hạn, bạn có thể tự khám phá.

Cuối cùng, bấm nút “Thêm Người Dùng Mới” để tạo.

HDSD: Hướng dẫn quản lý tài khoản quản trị và người dùng

Một số mẫu web mới đang bán chạy

Lasa nền tảng tạo website nhanh, chỉ 4 bước có ngay website chuyên nghiệp

Skype
Zalo
Skype
Zalo