HDSD: Hướng dẫn quản lý và theo dõi đơn hàng

Khi khách hàng đặt hàng
Để quản lý đơn hàng, truy cập vào menu “Đơn hàng” -> “Đơn hàng”

HDSD: Hướng dẫn quản lý và theo dõi đơn hàng

Tại đây bạn sẽ thấy danh sách các đơn hàng mà bạn đang có, với mỗi đơn hàng hiển thị một số thông tin sơ khởi bao gồm : tên đơn hàng, thời gian đặt hàng và trạng thái.

Để xem thông chi tiết đơn hàng, hãy bấm vào tên đơn hàng.

HDSD: Hướng dẫn quản lý và theo dõi đơn hàng

Đây là chi tiết đơn hàng:

Bên trên là thông tin về khách hàng, trạng thái đơn hàng, thông tin thánh toàn và giao hàng của khách hàng.

Bên dưới là danh sách các sản phẩm của đơn hàng.

HDSD: Hướng dẫn quản lý và theo dõi đơn hàng

Để quản lý đơn hàng, ta cần điều chỉnh trạng thái đơn hàng để có thể theo dõi và kiểm soát được tồn kho, tình hình kinh doanh.

Tại chi tiết đơn hàng, ta điều chỉnh trạng thái để phù hợp:

  • Chờ thanh toán: trường hợp đơn hàng chưa được thanh toán hoặc quá trình thanh toán gặp sự cố. Hãy liên hệ khách hàng để yêu cầu khách hàng thanh toán lại.
  • Đang xử lý: trường hợp đơn hàng đã xác nhận, bạn đang chuyển hàng đến khách hàng.
  • Đã hoàn thành: khi bạn hoàn thành đơn hàng.
  • Đã hủy: khách hủy đơn hàng.
  • Đã hoàn lại tiền: trường hợp đơn hàng hủy và phải hoàn lại tiền.

Hãy cập nhật đúng trạng thái đơn hàng, để các chỉ số báo cáo được chính xác nhất.

HDSD: Hướng dẫn quản lý và theo dõi đơn hàng

Trường hợp bạn cần ghi chú một số thông tin liên quan đến đơn hàng.

Hệ thống hổ trợ lưu theo dạng cá nhân (tức chỉ bạn mới nhìn thấy). Hoặc ghi chú gởi đến khách hàng. Khi bạn điền ghi chú vào thông tin sẽ được tự động gởi đến khách hàng qua email.

HDSD: Hướng dẫn quản lý và theo dõi đơn hàng

Và cuối cùng hãy nhớ bấm “Cập Nhật” để tất cả điều chỉnh của bạn được lưu lại.

HDSD: Hướng dẫn quản lý và theo dõi đơn hàng

Một số mẫu web mới đang bán chạy

Lasa nền tảng tạo website nhanh, chỉ 4 bước có ngay website chuyên nghiệp

Skype
Zalo
Skype
Zalo