HDSD: Hướng dẫn tạo và quản lý chương trình khuyến mãi

Trong trường hợp bạn muốn xây dựng một chương trình khuyến mãi để thúc đẩy kinh doanh hoặc tri ân khách hàng.

Hãy khám phá tính năng được tích hợp sẵn trên hệ thống.

HDSD: Hướng dẫn tạo và quản lý chương trình khuyến mãi
Truy cập vào menu “Đơn hàng” -> “Phiếu ưu đãi” để vào phần quản lý khuyến mãi

Hoặc menu “Tiếp thị” -> “Các ưu đãi” (ở version mới hơn)

HDSD: Hướng dẫn tạo và quản lý chương trình khuyến mãi

HDSD: Hướng dẫn tạo và quản lý chương trình khuyến mãi

Tại đây bạn sẽ thấy danh sách các khuyến mãi của bạn (nếu có).

Để thêm mới bấm vào button “Thêm Mã Ưu Đãi”

Bấm vào “Chỉnh sửa” để điều chỉnh chương trình khuyến mãi.

HDSD: Hướng dẫn tạo và quản lý chương trình khuyến mãi

Ở màn hình chi tiết khuyến mãi :

  • Nhập mã khuyến mãi hoặc để hệ thống tự sinh ra để không bị trùng với các chương trình  khác
  • Mô tả để bạn có thể ghi nhớ và hiển thị chi tiết chương trình khuyến mãi bạn cung cấp
  • Chọn loại ưu đãi, mức ưu đãi, và thông tin ngày hết hạn, hãy khám phá nhé.
HDSD: Hướng dẫn tạo và quản lý chương trình khuyến mãi

Trong trường hợp cần một số hạn chế bạn muốn áp dụng cho chương trình khuyến mãi . Bấm chọn thẻ “Hạn chế sử dụng”

  • Mức tối thiểu của đơn hàng áp dụng
  • Và mức tối đa cho đơn hàng áp dụng
  • Hoặc loại trừ hoặc bao gồm một số sản phẩm
  • Hoặc loại trừ theo danh mục sản phẩm hoặc email khách hàng
HDSD: Hướng dẫn tạo và quản lý chương trình khuyến mãi

Nếu bạn muốn giới hạn để kiểm soát được tài chính hoặc số lượng các mã được sử dụng.

Bấm chọn thẻ “Các giới hạn sử dụng”.

  • Giới hạn cho mỗi mã
  • Giới hạn số lượng sản phẩm
  • Giới hạn trên mỗi người dùng
HDSD: Hướng dẫn tạo và quản lý chương trình khuyến mãi

Và cuối cùng, hãy nhớ bấm Cập nhật, để mọi điều chỉnh của bạn được cập nhật.

HDSD: Hướng dẫn tạo và quản lý chương trình khuyến mãi