[HDSD] Hướng dẫn tích hợp Gmail vào website

Gởi mail từ Gmail sẽ giúp mail đạt hiệu quả cao hơn, không bị vào spam khi gởi mail mặc định từ website.

Đề cài đặt mail, sau khi đăng nhập vào trang quản trị, truy cập vào mục Cài đặt -> Cấu hình mail

[HDSD] Hướng dẫn tích hợp Gmail vào website

Lần lượt nhập các thông tin tương ứng như sau:

Địa chỉ email gởi : gmail của bạn (ví dụ: abc@gmail.com)

Tên email gởi: Tên hiển thị bạn muốn gởi, thông tin nên đặt tên thương hiệu của bạn.

Lưu ý: chọn vào ô Force From Name Replacement thì tên email gởi mới được hiển thị ở phía khách hàng, mặc định  sẽ lấy tên trong gmail riêng của bạn.

Địa chỉ Reply-To : gmail mà bạn muốn khi khách hàng trả lời mail, thông thường ghi trùng gmail của bạn (ví dụ: abc@gmail.com)

Máy chủ SMTP: smtp.gmail.com

Loại mã hóa: Chọn SSL/TLS

Cổng SMTP: 587

Chứng thực SMTP: chọn là Có

SMTP user: nhập gmail của bạn (ví dụ: abc@gmail.com)

Mật khẩu SMTP: nhập mật khẩu ứng dụng của gmail,(Lưu ý: không phải mật khẩu gmail của bạn) để tạo mật khẩu này, vui lòng tham khảo hướng dẫn tại đây

Bấm Lưu thay đổi

[HDSD] Hướng dẫn tích hợp Gmail vào website

 

Để kiểm tra xem việc tích hợp gmail hoạt động đúng chưa, bạn chọn vào thẻ Kiểm tra gởi Email để thử nghiệm.

[HDSD] Hướng dẫn tích hợp Gmail vào website

Bạn chờ một chút, nếu nhận được thông báo thành công, kèm bạn nhận được email đã gởi. Vậy là quá trình cài đặt thành công.

Nếu trong quá trình cài đặt gặp bất kỳ vấn đề gì, vui lòng liên hệ bộ phận hổ trợ của Lasa để được hổ trợ miễn phí.

Một số mẫu web mới đang bán chạy

Lasa nền tảng tạo website nhanh, chỉ 4 bước có ngay website chuyên nghiệp