HDSD: Thiết lập lần đầu sử dụng cho BeTheme

Để cài đặt một số thiết lập cơ bản cho lần đầu sử dụng, hãy chọn menu “Giao diện” ->”BeTheme Options”

Đầu tiên để tùy chỉnh logo, chọn tiếp “Global” ->”Logo”

Để cài đặt phần header (đầu website ), chọn menu “Header & Subheader” -> “Header”

Tương tự, để tùy chỉnh phần Footer (chân website), chọn menu “Footer” ->”General”

Để tùy chỉnh font chữ cho website, truy cập menu “Fonts”, tại đây có rất nhiều tùy chỉnh , bạn có thể cài đặt để tùy chỉnh phù hợp với ý của bạn.


Để tùy chỉnh bố cục màu sắc cho website, bạn có thể điều chỉnh rất nhiều thành phần tại menu “Colors”


Với mẫu giao diện này, có một phần gọi là Acction Bar tại menu “Menu & Action Bar”, hổ trợ bạn cài đặt các thông tin liên hệ trên ation bar ở phần Header