HDSD: Thiết lập lần đầu sử dụng cho BeTheme

Để cài đặt một số thiết lập cơ bản cho lần đầu sử dụng, hãy chọn menu “Giao diện” ->”BeTheme Options”

HDSD: Thiết lập lần đầu sử dụng cho BeTheme

Đầu tiên để tùy chỉnh logo, chọn tiếp “Global” ->”Logo”

HDSD: Thiết lập lần đầu sử dụng cho BeTheme

Để cài đặt phần header (đầu website ), chọn menu “Header & Subheader” -> “Header”

HDSD: Thiết lập lần đầu sử dụng cho BeTheme

Tương tự, để tùy chỉnh phần Footer (chân website), chọn menu “Footer” ->”General”

HDSD: Thiết lập lần đầu sử dụng cho BeTheme

Để tùy chỉnh font chữ cho website, truy cập menu “Fonts”, tại đây có rất nhiều tùy chỉnh , bạn có thể cài đặt để tùy chỉnh phù hợp với ý của bạn.

HDSD: Thiết lập lần đầu sử dụng cho BeTheme
Để tùy chỉnh bố cục màu sắc cho website, bạn có thể điều chỉnh rất nhiều thành phần tại menu “Colors”

HDSD: Thiết lập lần đầu sử dụng cho BeTheme
Với mẫu giao diện này, có một phần gọi là Acction Bar tại menu “Menu & Action Bar”, hổ trợ bạn cài đặt các thông tin liên hệ trên ation bar ở phần Header

HDSD: Thiết lập lần đầu sử dụng cho BeTheme

Một số mẫu web mới đang bán chạy

Lasa nền tảng tạo website nhanh, chỉ 4 bước có ngay website chuyên nghiệp