HDSD: Thiết lập lần đầu sử dụng cho KuteShop

Đầu tiên là cần chỉnh Logo, hãy chuẩn bị sẵn Logo.

Chọn menu “KuteShop” -> “Theme Options”

Chọn tab “General” -> “Logo”

HDSD: Thiết lập lần đầu sử dụng cho KuteShop

Tại đây sẽ thấy 3 vùng để điều chỉnh logo:

  • Logo chính trên đầu website, sử dụng button “Add or Upload File” để cập nhật logo.
  • Tiếp theo là Logo cho Footer (tức chân website), phía dưới cùng của website
  • Và Favicon là icon đại diện cho website sẽ hiển thị ở thẻ của trình duyệt.
HDSD: Thiết lập lần đầu sử dụng cho KuteShop

Ở tab “Header” -> “General” để điều chỉnh phần header, tức phần đầu website.

Tại đây, tại ô Header cho phép bạn chọn một số kiểu header cho website, bạn có thể tùy chọn kiểu header mà bạn thích.

Có khá nhiều kiểu đẹp để bạn chọn đấy, thật tuyệt.

HDSD: Thiết lập lần đầu sử dụng cho KuteShop

Tiếp theo, để tùy chỉnh màu sắc nhận diện cho website, hãy chọn tab “Color” -> “General”.

  • Main Color : màu sắc chính của website
  • Background: màu nền của website
  • Price color: màu của giá các sản phẩm.
HDSD: Thiết lập lần đầu sử dụng cho KuteShop

Tiếp theo để chỉnh màu sắc phần Header, bạn chọn đến thẻ mà kiểu header bạn đã chọn ở bước trước.

Tại đây bạn có thể tùy chỉnh một loạt các màu sắc tùy biến cho phần header này, bạn có thể tùy chỉnh theo ý bạn.

HDSD: Thiết lập lần đầu sử dụng cho KuteShop

Để điều chỉnh footer (chân website), bạn chọn tab “Footer” -> “Footer Settings”

Tại đây, bạn có thể chọn các kiểu footer mà bạn thích, có rất nhiều mẫu footer rất đẹp để bạn có thể tha hồ lựa chọn.

Phần copyright, bạn có thể điền thông tin về bản quyền của bạn với nội dung trên website này.

HDSD: Thiết lập lần đầu sử dụng cho KuteShop

Đề điều chỉnh các thành phần bên trong footer, bạn có thể tùy chỉnh tại menu “Giao diện” – “Widget”

HDSD: Thiết lập lần đầu sử dụng cho KuteShop

Tại màn hình Widget, bạn hãy tìm các phần có tên “Footer Menu 1”, “Footer Menu 2”, “Footer Menu 3” và “Footer Menu 4”

Mỗi widget tương ứng với một thành phần nhỏ bên trong Footer.

Bạn có thể điều chỉnh từng phần bên trong mỗi widget , lưu lại và xem kết quả đã điều chỉnh ở bên ngoài.

HDSD: Thiết lập lần đầu sử dụng cho KuteShop

Ở phần liên kết với các mạng xã hội, bạn có thể điều chỉnh mở mục “Socials” trong menu “KuteShop” -> “Theme Options”

HDSD: Thiết lập lần đầu sử dụng cho KuteShop

Một số mẫu web mới đang bán chạy

Lasa nền tảng tạo website nhanh, chỉ 4 bước có ngay website chuyên nghiệp

Skype
Zalo
Skype
Zalo