HDSD: Thiết lập lần đầu sử dụng cho Newspaper

Là một theme chuyên cho việc xây dựng một trang website tin tức, tạp chi chuyên nghiệp.

Để thiết lập một loạt cài đặt ban đầu, hãy chọn menu “Newspaper” -> “Theme panel”

Chọn thẻ “Header”, tại đây cho phép bạn một số số kiểu hiển thị header (đầu website)

Tiếp theo là một loạt các cài đặt như top bar, logo

Ở tab “Footer” cho phép bạn tùy chỉnh phần footer (Chân website)

Với các trang tin tức, việc quảng cáo là nút sống.

Hệ thống cho phép bạn tùy chỉnh một loạt các vị trí cài đặt quảng cáo tại trang chủ và các trang khác.

Để chỉnh màu sắc tông màu website, chọn tab “Theme Colors”,

Hệ thống hổ trợ cho phép bạn tùy chỉnh màu sắc ở rất nhiều thành phần, khu vực trên website, hãy khám phá nhé.

Tương tự như các theme khác, hệ thống cũng hổ trợ bạn tùy chỉnh font của website.