GIAO DIỆN  >  HOSTING  >  TÊN MIỀN  >  HOÀN THÀNH

Để cài đặt một website, bạn cần 1 hosting (tức máy chủ server) để vận hành trang web của bạn. Hãy chọn 1 gói phù hợp để tiếp tục.

Lasa đề xuất

HIện Lasa cung cấp 3 dòng Hosting phục vụ cho 3 nhu cầu phổ biến:  NVE SSD Hosting ưu tiên về tốc độ tải website, Web Hosting ưu tiên về lưu trữ và giá rẻ, Business Hosting ưu tiên về khả năng vận hành với lượng truy cập lớn.

Web hosting
292K/tháng
Lưu trữ và giá rẻ
SSD RAID 10 : Không giới hạn
Băng thông: Không giới hạn
Tốc độ : Trung bình
IP riêng : không
CPU: 2 Core
RAM: 1 GB
File Usage : 200000?
Chỉ 1,9M /6tháng Chỉ 3,6M /12tháng Chỉ 7M /24tháng

Chọn để tiếp tục!

Business hosting
625K/tháng
Lượt truy cập lớn
SSD Storage: 20GB
Băng thông: Không giới hạn
Tốc độ : Tốt
IP riêng : 1IP
CPU: 4 Core
RAM: 4 GB
Chỉ 4,5M /6tháng Chỉ 8,5M /12tháng Chỉ 15M /24tháng

Chọn để tiếp tục!

NVE SSD Hosting

là dịch vụ lưu trữ chất lượng cao, sử dụng 100% ổ cứng NVMe SSD có tốc độ truy xuất và truyền tải dữ liệu gấp 10 lần ổ SSD thông thường. NVMe Hosting được thiết kế cho việc vận hành các website có yêu cầu tốc độ đọc ghi cao, khả năng xử lý nhanh chóng mà các dịch vụ hosting thông thường khác không thể đáp ứng được.

Gói cơ bản
98K/tháng
Hoàn hảo cho khởi đầu
NVMe Storage: 1GB
Băng thông: Không giới hạn
IP riêng: không
CPU: 1 Core
RAM: 1 GB
Chỉ 700k /6tháng Chỉ 1,2M /12tháng Chỉ 2,35M /24tháng

Chọn để tiếp tục!

Gói phát triển
298K/tháng
Phát triển chuyên nghiệp
NVMe Storage: 6GB
Băng thông: Không giới hạn
IP riêng: không
CPU: 2 Core
RAM: 3 GB
Chỉ 1,9M /6tháng Chỉ 3,6M /12tháng Chỉ 7,15M /24tháng

Chọn để tiếp tục!

Gói Cao Cấp
496K/tháng
Đẩy mạnh phát triển website
NVMe Storage: 10GB
Băng thông: Không giới hạn
IP riêng: 1 IP
CPU: 2 Core
RAM: 4 GB
Chỉ 3,1M / 6 tháng Chỉ 6M / 12tháng Chỉ 11,9M / 24tháng

Chọn để tiếp tục!

Web Hosting

là dịch vụ lưu trữ giá rẻ, máy chủ sử dụng 100% ổ cứng SSD cùng với công nghệ Cloud Linux giúp cho website đạt tốc độ cao, bảo mật và ổn định.Tài nguyên không giới hạn trên hosting nhằm mục đích hỗ trợ khách hàng sử dụng dịch vụ tốt nhất, tránh bị gián đoạn trong quá trình thao tác và vận hành website. Việc sử dụng tài nguyên không giới hạn vào các mục đích lưu trữ, truyền tải các tệp tin, dữ liệu media xem như vi phạm thỏa thuận dịch vụ của chúng tôi.

Gói Unlimited A
75K/tháng
Phục vụ nhu cầu lưu trữ cao
SSD RAID 10 : 20GB
Băng thông: Không giới hạn
Tốc độ : Trung bình
IP riêng : không
CPU: 1 Core
RAM: 1 GB
File Usage : 100000?
Chỉ 490k /6tháng Chỉ 950K /12tháng Chỉ 1,8M /24tháng

Chọn để tiếp tục!

Gói Unlimited B
292K/tháng
Phục vụ nhu cầu lưu trữ cao
SSD RAID 10 : Không giới hạn
Băng thông: Không giới hạn
Tốc độ : Trung bình
IP riêng : không
CPU: 2 Core
RAM: 1 GB
File Usage : 200000?
Chỉ 1,9M /6tháng Chỉ 3,6M /12tháng Chỉ 7M /24tháng

Chọn để tiếp tục!

Gói Unlimited C
396K/tháng
Phục vụ nhu cầu lưu trữ cao
SSD RAID 10 : Không giới hạn
Băng thông: Không giới hạn
Tốc độ : Trung bình
IP riêng : không
CPU: 2 Core
RAM: 2 GB
File Usage : 500000?
Chỉ 2,5M /6tháng Chỉ 4,9M /12tháng Chỉ 9,5M /24tháng

Chọn để tiếp tục!

Business Hosting

là dịch vụ lưu trữ được thiết kế, vận hành dành cho các website có lưu lượng truy cập lớn, yêu cầu tài nguyên xử lý cao hay đáp ứng cho nhu cầu của bạn đang cần một Hosting mạnh mẽ hơn.

Gói Busines A
396K/tháng
Phục vụ nhu cầu lưu trữ cao
SSD Storage: 10GB
Băng thông: Không giới hạn
Tốc độ : Tốt
IP riêng : 1IP
CPU: 2 Core
RAM: 2 GB
Chỉ 2,5M /6tháng Chỉ 4,9M /12tháng Chỉ 9,5M /24tháng

Chọn để tiếp tục!

Gói Busines B
625K/tháng
Phục vụ nhu cầu lưu trữ cao
SSD Storage: 20GB
Băng thông: Không giới hạn
Tốc độ : Tốt
IP riêng : 1IP
CPU: 4 Core
RAM: 4 GB
Chỉ 4,5M /6tháng Chỉ 8,5M /12tháng Chỉ 15M /24tháng

Chọn để tiếp tục!

Gói Busines C
959K/tháng
Phục vụ nhu cầu lưu trữ cao
SSD Storage: 40GB
Băng thông: Không giới hạn
Tốc độ : Tốt
IP riêng : 1IP
CPU: 6 Core
RAM: 6 GB
Chỉ 7M /6tháng Chỉ 12M /12tháng Chỉ 23M /24tháng

Chọn để tiếp tục!

Hãy chọn 1 gói hosting để tiếp tục!

Lưu ý :

  • Tất cả chi phí trên đều chưa bao gồm VAT