Bước 2 / 4

Chọn gói hosting


Gói Cơ bản
100K/tháng
Hoàn hảo cho khởi đầu
NVMe Storage: 1GB
Băng thông: Không giới hạn
CPU: 1 Core
RAM: 1 GB

Chọn gói này

Gói Chuyên Nghiệp
300K/tháng
Website vận hành chuyên nghiệp
NVMe Storage: 6GB
Băng thông: Không giới hạn
CPU: 2 Core
RAM: 3 GB

Chọn gói này

Gói Cao Cấp
500K/tháng
Đẩy mạnh phát triển website
NVMe Storage: 10GB
Băng thông: Không giới hạn
Tốc độ : Nhanh
IP riêng: 1 IP
CPU: 2 Core
RAM: 4 GB

Chọn gói này

Gói Lưu trữ
250K/tháng
Phục vụ nhu cầu lưu trữ cao
SSD RAID 10 : Không giới hạn
Băng thông: Không giới hạn
Tốc độ : Trung bình
IP riêng : không
CPU: 2 Core
RAM: 4 GB

Chọn gói này

Gói Tối Ưu
1M/tháng
Phục vụ nhu cầu lưu trữ cao
SSD Storage: 40GB
Băng thông: Không giới hạn
Tốc độ : Trung bình
IP riêng : 1IP
CPU: 6 Core
RAM: 6 GB

Chọn gói này

Lưu ý :

  • Đăng ký dịch vụ tối thiểu chu kỳ 12 tháng.
  • Tất cả chi phí trên đều chưa bao gồm VAT