Một số thông tin lần đầu cần cài đặt

  1. Kích hoạt thông kê Google Analytics
  2. Cấu hình Hotline, Messenger, Zalo

Một số cài đặt đặc thù riêng cho dịch vụ bán hàng của bạn

  1. Cài đặt địa chỉ cửa hàng và đơn vị tiền tệ để ước tính thuế và phí giao hàng
  2. Cài đặt cách tính phí vận chuyển
  3. Cài đặt hình thức thanh toán

Tiến hành cài đặt sản phẩm dịch vụ của bạn

  1. Cài đặt thuộc tính sản phẩm (kích thước, màu sắc)
  2. Cài đặt danh mục sản phẩm 
  3. Cập nhật sản phẩm đơn giản
  4. Cập  nhật sản phẩm có biến thể

Đăng bài viết, thông tin

  1. Cập  nhật các bài viết tin tức 

Những yêu cầu điều chỉnh khác, vui lòng liên hệ LASA để được hổ trợ trực tiếp.