Hướng dẫn thêm quản trị viên hoặc biên tập viên mới trên trang Facebook

Cấp cho ai đó một vai trò trên trang Facebook như Quản trị viên, biên tập viên hoặc nhà quảng cáo

Nếu bạn là quản trị viên:
 1. Nhấp vào Cài đặt ở đầu Trang.

Hướng dẫn thêm quản trị viên hoặc biên tập viên mới trên trang Facebook

 1. Nhấp vào Vai trò trên Trang ở cột bên trái.

Hướng dẫn thêm quản trị viên hoặc biên tập viên mới trên trang Facebook

 1. Nhập tên hoặc email vào hộp và chọn người từ danh sách hiển thị.

Hướng dẫn thêm quản trị viên hoặc biên tập viên mới trên trang Facebook

 1. Nhấp vào Biên tập viên  để chọn vai trò từ menu thả xuống.
 2. Nhấp vào Thêm và nhập mật khẩu để xác nhận.
Lưu ý rằng nếu bạn không phải là bạn với người bạn đang thêm, họ sẽ phải chấp nhận lời mời của bạn thì mới có thể bắt đầu giúp bạn quản lý Trang.

Xóa ai đó có vai trò trên trang Facebook

Nếu bạn là quản trị viên:
 1. Nhấp vào Cài đặt ở đầu Trang.
 2. Nhấp vào Vai trò trên Trang ở cột bên trái.
 3. Nhấp vào Chỉnh sửa bên cạnh người bạn muốn xóa rồi nhấp vào Xóa.
 4. Nhấp vào Xác nhận. Bạn có thể cần nhập mật khẩu của mình.
Bạn luôn có thể tự xóa chính mình khỏi Trang, nhưng nếu bạn là quản trị viên duy nhất của Trang thì trước tiên bạn sẽ cần phải thêm một quản trị viên khác.

Thay đổi vai trò của ai đó

Nếu bạn là quản trị viên:
 1. Nhấp vào Cài đặt ở đầu Trang.
 2. Nhấp vào Vai trò trên Trang ở cột bên trái.
 3. Nhấp vào Chỉnh sửa bên cạnh tên của người có vai trò mà bạn muốn thay đổi rồi chọn vai trò mới từ menu thả xuống
 4. Nhấp vào Lưu. Bạn cần phải nhập mật khẩu của mình để xác nhận.
Lưu ý: Nếu bạn là quản trị viên mới, hãy lưu ý rằng bạn có thể phải đợi 7 ngày thì mới có thể xóa hoặc giáng cấp một quản trị viên khác.