fbpx

Quản lý media, hình ảnh, âm thanh, video

Thư viên là nơi tập hợp và quản lý tất cả các file, âm thành, hình ảnh, video mà bạn đã đăng lên webiste.

Việc có một nơi quản lý tập trung giúp bạn quản lý một cách tổng thể.

Thông thường phần chiếm dung lượng lớn nhất trên website, chính là phần media này.

Tương ứng với mỗi file media, hệ thống hổ trợ bạn quản lý rất nhiều thông tin liên quan đến file media đó.

Với dạng hình ảnh, mặc định hổ trợ một số phương thức chỉnh sửa căn bản, giúp bạn tùy chỉnh đơn giản hình ảnh để cho được hình ảnh phù hợp nhất trong việc sử dụng của bạn.

Đặc biệt, hệ thống hổ trợ tính năng “Replace Media” tức thay thế.

Trong trường hợp, file của bạn đã được dùng ở hình nơi, việc thay thế này giúp bạn giữ nguyên những thông tin đường dẫn trước đây, sẽ không làm lỗi hoặc điều chỉnh hàng loạt khi bạn muốn thay đổi.

Đặc biệt, hệ thống tính hợp tính năng Smush, giúp nén hình một cách tự động hoặc thủ công, nhằm tối ưu dung lượng lưu trữ, cũng như giúp góp phần quá trình tải website chứa nhiều hình ảnh trở nên nhẹ nhàng hơn.

Việc tải các file media lên Thư viện, vô cùng đơn giản.