Quản lý media, hình ảnh, âm thanh, video

Thư viên là nơi tập hợp và quản lý tất cả các file, âm thành, hình ảnh, video mà bạn đã đăng lên webiste.

Việc có một nơi quản lý tập trung giúp bạn quản lý một cách tổng thể.

Thông thường phần chiếm dung lượng lớn nhất trên website, chính là phần media này.

Quản lý media, hình ảnh, âm thanh, video

Tương ứng với mỗi file media, hệ thống hổ trợ bạn quản lý rất nhiều thông tin liên quan đến file media đó.

Quản lý media, hình ảnh, âm thanh, video

Với dạng hình ảnh, mặc định hổ trợ một số phương thức chỉnh sửa căn bản, giúp bạn tùy chỉnh đơn giản hình ảnh để cho được hình ảnh phù hợp nhất trong việc sử dụng của bạn.

Quản lý media, hình ảnh, âm thanh, video

Đặc biệt, hệ thống hổ trợ tính năng “Replace Media” tức thay thế.

Trong trường hợp, file của bạn đã được dùng ở hình nơi, việc thay thế này giúp bạn giữ nguyên những thông tin đường dẫn trước đây, sẽ không làm lỗi hoặc điều chỉnh hàng loạt khi bạn muốn thay đổi.

Quản lý media, hình ảnh, âm thanh, video

Đặc biệt, hệ thống tính hợp tính năng Smush, giúp nén hình một cách tự động hoặc thủ công, nhằm tối ưu dung lượng lưu trữ, cũng như giúp góp phần quá trình tải website chứa nhiều hình ảnh trở nên nhẹ nhàng hơn.

Quản lý media, hình ảnh, âm thanh, video

Việc tải các file media lên Thư viện, vô cùng đơn giản.

Quản lý media, hình ảnh, âm thanh, video

Một số mẫu web mới đang bán chạy

Lasa nền tảng tạo website nhanh, chỉ 4 bước có ngay website chuyên nghiệp

Skype
Zalo
Skype
Zalo