THIẾ KẾ WEB THEO YÊU CẦU

Thiết kế không đụng hàng, tạo nên sự đặc trưng và chuyên nghiệp cho doanh nghiệp của bạn trên thương trường. 

Bảng giá web theo yêu cầu LASA

5 trang


14.900.000 VNĐ

(Gia hạn 4.900.000 VNĐ / 12 tháng)


Website: 1 website

Số lượng trang : 5 trang ( vd:Trang chủ, trang sản phẩm, trang liên hệ)

Trang tăng thêm : 1,5 triệu / trang

Tên miền: miễn phí tên miền .com

Giao diện: theo yêu cầu khách hàng

Dung lượng: 9 Gb

Tiêu chuẩn web: chuẩn SEO

Hổ trợ mobile: tự động

Tốc độ: nhanh gấp 2 (so với gói mặc định của Lasa)


Đăng ký

10 trang


19.900.000 VNĐ

(Gia hạn 4.900.000 VNĐ / 12 tháng)


Website: 1 website

Số lượng trang : 10 trang ( vd:Trang chủ, trang sản phẩm, trang liên hệ)

Trang tăng thêm : 1,5 triệu / trang

Tên miền: miễn phí tên miền .com

Giao diện: theo yêu cầu khách hàng

Dung lượng: 9 Gb

Tiêu chuẩn web: chuẩn SEO

Hổ trợ mobile: tự động

Tốc độ: nhanh gấp 2 (so với gói mặc định của Lasa)


Đăng ký

20 trang


34.900.000 VNĐ

(Gia hạn 4.900.000 VNĐ / 12 tháng)


Website: 1 website

Số lượng trang : 20 trang ( vd:Trang chủ, trang sản phẩm, trang liên hệ)

Trang tăng thêm : 1,5 triệu / trang

Tên miền: miễn phí tên miền .com

Giao diện: theo yêu cầu khách hàng

Dung lượng: 9 Gb

Tiêu chuẩn web: chuẩn SEO

Hổ trợ mobile: tự động

Tốc độ: nhanh gấp 2 (so với gói mặc định của Lasa)


Đăng ký