Sở hữu riêng giải pháp bán hàng online

Không phụ thuộc – Không bị khai thác dữ liệu – Không lộ thông tin kinh doanh – Không lộ thông tin khách hàng.

Web bán hàng

Câu chuyện đau lòng

Việc sử dụng các nền tảng phần mềm kinh doanh online rất tiện ích trong giai đoạn đầu, nhưng khi vận hành được một thời gian các vấn đề bắt đầu phát sinh. Đề phù hợp và tạo sự đột phá trong kinh doanh, rất khó và phát sinh nhiều chi phí để nâng cấp và thay đổi theo yêu cầu riêng của bạn !