Sau khi thực hiện quá trình đăng ký, thông tin về hóa đơn cần thanh toán,

Thực hiện chuyển khoản vào thông tin tài khoản trên hóa đơn.

Lưu ý : khi chuyển khoản vui lòng ghi mã đơn hàng khung phải phía trên.

Sau khi chuyển khoản xong, vui lòng chụp lại ủy nhiệm chi và gởi đến email support@samset.net hoặc tương tác với nhân viên hổ trợ trên website lasa.vn để được hổ trợ kích hoạt dịch vụ.

Để quản lý đơn hàng và thông tin dịch vụ, quá trình gia hạn dịch vụ, vui lòng xem tại trang : https://lasa.vn/my-account/orders/