Lasa hổ trợ nhiều phương thức thanh toán:

  • Thanh toán online
  • Thanh toán qua paypal
  • Thanh toán bằng hình thức chuyển khoản ngân hàng.

1.Thanh toán online

Sử dụng hình thức internetbanking của các ngân hàng, Lasa sử dụng dịch vụ thông qua cổng thanh toán Bảo Kim. Hổ trợ hầu hết các ngân hàng tại Việt Nam

  • ATM
  • Visa, Master Card
  • Tài khoản cổng

2. Thanh toán qua Paypal

Lasa hổ trợ thanh toán qua cổng thanh toán quốc tế Paypal với tỉ giá tại thời điểm thanh toán, được hiển thị ngay kh bạn thanh toán.

3. Thanh toán bằng chuyển khoản ngân hàng.

Sau khi thực hiện quá trình đăng ký, thông tin về hóa đơn cần thanh toán,

Thực hiện chuyển khoản vào thông tin tài khoản trên hóa đơn.

Lưu ý : khi chuyển khoản vui lòng ghi mã đơn hàng khung phải phía trên.

Sau khi chuyển khoản xong, vui lòng chụp lại ủy nhiệm chi và gởi đến email hello@samset.net hoặc tương tác với nhân viên hổ trợ trên website lasa.vn để được hổ trợ kích hoạt dịch vụ.

Để quản lý đơn hàng và thông tin dịch vụ, quá trình gia hạn dịch vụ, vui lòng xem tại trang : https://lasa.vn/my-account/orders/