Nếu Lasa Store chưa đủ hài lòng bạn.

Vui lòng mô tả yêu cầu vào form bên, để chúng tôi có thể phục vụ bạn tốt hơn. 

Mặc dù chúng tôi vẫn đang miệt mài phát triển càng thêm nhiều và hoàn thiện kho giao diện, kho ứng dụng, kho dịch vụ. Chúng tôi vẫn luôn lắng nghe yêu cầu thực tế từ quý khách hàng. Với những yêu cầu này, chúng tôi sẽ ưu tiên trước.

Xin cảm ơn !