Cấu hình gửi nhận Email theo tên miền trên điện thoại Android

Xem video hướng dẫn cấu hình email theo tên miền trên điện thoại Android

 

 

Hoặc người dùng cũng có thể xem hướng dẫn chi tiết cài email theo tên miền chi tiết bằng hình ảnh.

Bước 1: Chọn chức năng Email trong hộp công cụ

Cấu hình gửi nhận Email theo tên miền trên điện thoại Android
Bước 2: Khởi động dịch vụ thành công, lựa chọn “THÊM TÀI KHOẢN MỚI”
Cấu hình gửi nhận Email theo tên miền trên điện thoại Android

 

Bước 3: Nhập thông tin tài khoản email server và mật khẩu tương ứng, chọn ĐĂNG NHẬP

Ví dụ cài đặt với tài khoản email là: test@unica.vn

Cấu hình gửi nhận Email theo tên miền trên điện thoại Android

Bước 4: Chọn loại tài khoản, chọn “Tài Khoản IMAP

Cấu hình gửi nhận Email theo tên miền trên điện thoại Android
Bước 5: Cài đặt Server nhận mail:
Cấu hình gửi nhận Email theo tên miền trên điện thoại Android

 

Lưu ý: Phần Server nhận mail bạn thay thế với tên máy chủ nhận mail trong phần quản lý email trên iPanel

Cấu hình gửi nhận Email theo tên miền trên điện thoại Android

 

Bước 5: Cài đặt Server gửi mail, nhấn “ĐĂNG NHẬP”
Cấu hình gửi nhận Email theo tên miền trên điện thoại Android
Lưu ý: Phần Server gửi mail bạn thay thế với tên máy chủ gửi mail trong phần quản lý email trên iPanel
Bước 6: Giao diện sử dụng email
Cấu hình gửi nhận Email theo tên miền trên điện thoại Android
Chúc các bạn thực hiện việc cấu hình gửi nhận email theo tên miền trên điện thoại android thành công !

Một số mẫu web mới đang bán chạy

Lasa nền tảng tạo website nhanh, chỉ 4 bước có ngay website chuyên nghiệp