fbpx

[HDSD] Hướng dẫn add shortcut ứng dụng web trên Android

Trên điện thoại hoặc máy tính bản Androi của bạn, tìm hoặc cài trình duyệt ứng dụng Chrome, mở Chrome lên. 

Trên ứng dụng Chrome, truy cập vào trang web hoặc ứng dụng web của bạn, sau đó chọn biểu tượng menu dấu 3 chấm

Tại menu của Chrome, chọn menu “Add to Home screen”

Tại màn hình “Add to Home screen” , điều chỉnh tên của ứng dụng mà bạn muốn, sau đó bấm vào nút “Add”

Lúc này, tại màn hình Home bạn sẽ thấy xuất hiện ứng dụng web mà bạn vừa tạo. Từ đây bạn có thể truy cập nhanh ứng dụng web hoặc trang web của bạn một cách nhanh chóng.