Quản lý đơn hàng, theo dõi trạng thái

Hệ thống hổ trợ việc quản lý các đơn hàng, khi khách hàng thực hiện đặt hàng, các đơn hàng sẽ được tự động gởi email báo đến người quản trị.

Đồng thời, các đơn hàng cũng được quản lý trên website, giúp bạn quản lý và theo dõi đơn hàng một cách tổng hợp.

Quản lý đơn hàng, theo dõi trạng thái

Ở mỗi đơn hàng, hổ trợ quản lý rất nhiều thông tin liên quan đến đơn hàng.

Giúp bạn kiểm soát, theo dõi và phục vụ việc xử lý đơn hàng một cách đơn giản nhất.

Quản lý đơn hàng, theo dõi trạng thái

Tương ứng với mỗi đơn hàng, hệ thống hổ trợ một số trạng thái giúp bạn theo dõi việc xử lý đơn hàng.

Từ đó, hệ thống giúp phần tích và đưa ra các báo cáo tốt nhất, giúp bạn theo dõi tình hình kinh doanh.

Quản lý đơn hàng, theo dõi trạng thái

Bên cạnh đó, mỗi đơn hàng, hổ trợ bạn cập nhật các ghi chú trong quá trình xử lý đơn hàng.

Bạn có thể chọn các bổ sung ghi chú riêng cho cá nhân bạn hoặc gởi thêm thông tin tới khách hàng cùng theo dõi trạng thái xử lý đơn hàng của bạn.

Quản lý đơn hàng, theo dõi trạng thái