Quản lý sản phẩm, danh mục sản phẩm, đa thuộc tính, tồn kho

Toàn bộ sản phẩm được quản lý tập trung

Quản lý sản phẩm, danh mục sản phẩm, đa thuộc tính, tồn kho

Đối với mỗi sản phẩm, hổ trợ tùy biến nhiều thuộc tính với sản phẩm đó, vd : kiểu dáng, màu sắc, v.v.. bạn có thể tùy biến thêm bớt các thuộc tính cho sản phẩm.

Quản lý sản phẩm, danh mục sản phẩm, đa thuộc tính, tồn kho

Tương ứng với các thuộc tính, hệ thống hổ trợ bạn quản lý các biến thể khác nhau, tạo ra sự lựa chọn dễ dàng cho khách hàng của bạn.

Quản lý sản phẩm, danh mục sản phẩm, đa thuộc tính, tồn kho

Hệ thống cũng hổ trợ quản lý kho hàng bao gồm rất nhiều giá trị, số tồn kho và cảnh báo.

Quản lý sản phẩm, danh mục sản phẩm, đa thuộc tính, tồn kho

Đề việc giao hàng chính xác, và việc đấu nối đển các đơn vị giao hàng phổ biến tại Việt Nam, hệ thống cho phép quản lý các thông tin về trọng lượng kích thước.

Quản lý sản phẩm, danh mục sản phẩm, đa thuộc tính, tồn kho

Hệ thống cũng hổ trợ việc quản lý và phân chia sản phẩm thành các danh mục, nhóm sản phẩm.

Quản lý sản phẩm, danh mục sản phẩm, đa thuộc tính, tồn kho

Với mỗi sản phẩm, hổ trợ bạn quản lý rất nhiều thông tin chi tiết. Từ đó giúp việc quản lý và cung cấp thông tin đển khách hàng một cách chi tiết nhất.

Quản lý sản phẩm, danh mục sản phẩm, đa thuộc tính, tồn kho