Tạo mật khẩu ứng dụng cho tài khoản Gmail

Đầu tiên, bạn cần truy cập vào link: https://myaccount.google.com/ sau đó đăng nhập tài khoản Gmail của bạn.

Vào mục Bảo Mật và bật xác minh 2 bước ( nếu trạng thái này đang tắt ).

Tạo mật khẩu ứng dụng cho tài khoản Gmail

Ngay sau đó, ta thực hiện lấy Mật khẩu ứng dụng.

Tạo mật khẩu ứng dụng cho tài khoản Gmail

Nhấn vào ô chọn ứng dụng.

Tạo mật khẩu ứng dụng cho tài khoản Gmail

Chọn tùy chọn “Khác ( Tên tùy chỉnh )

Tạo mật khẩu ứng dụng cho tài khoản Gmail

Đặt tên bất kỳ, ví dụ: ở đây là Gửi Mail SMTP.

Tạo mật khẩu ứng dụng cho tài khoản Gmail

Cuối cùng chúng ta bấm nút “Tạo“. Mật khẩu ứng dụng sẽ được hiển thị, bạn chỉ cần lưu lại mật khẩu này để sử dụng cấu hình SMTP trên website.

Tạo mật khẩu ứng dụng cho tài khoản Gmail