YÊU CẦU XUẤT HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

Sau khi hóa đơn được thanh toán, quý khách có nhu cầu lấy hóa đơn VAT thì có thể nhập thông tin bên dưới. LASA sẽ gửi hóa đơn VAT điện tử qua địa chỉ email nhận hóa đơn của quý khách trong thời gian từ 2-5 ngày làm việc.