HDSD: Cách thêm thuộc tính sản phẩm : màu sắc, size trên LASA

Đối với các sản phẩm có nhiều biến thể bạn có thể cài đặt để quản lý chi tiết và giúp người mua thuận tiện hơn trong mua bán.

Vd: Áo có nhiều size: M, L, XL, v.v..

Vd: Giày có nhiều màu : đỏ, vàng, tím

Vd: Bánh có nhiều vị : cay, không cay

Trong trường hợp này bạn cần phải cấu hình các thuộc tính sản phẩm, và xây dựng hệ thống biến thể cho một sản phẩm.

HDSD: Cách thêm thuộc tính sản phẩm : màu sắc, size trên LASA

Khi bạn vào mục 2 các thuộc tính thì bạn sẽ chưa có thuộc tính nào được tạo. Chúng ta mới các thuộc tính. Mình vừa tao 1 thuộc tính là Thương hiệu

HDSD: Cách thêm thuộc tính sản phẩm : màu sắc, size trên LASA

Tiếp theo bạn cần tạo thêm các giá trị cho thuộc tính đó. Bạn click vào mũi tên mà mình đánh dấu trong hình.

Bạn tiến hành thêm các giá trị cho thương hiệu:

HDSD: Cách thêm thuộc tính sản phẩm : màu sắc, size trên LASA

Mình đã tạo thêm 3 giá trị cho thương hiệu. Ok bạn đã tạo xong thuộc tính rồi đó, bây giờ bạn cần vào 1 sản phẩm chi tiết nào đó để đưa thuộc tính đó vào cho sản phẩm.

HDSD: Cách thêm thuộc tính sản phẩm : màu sắc, size trên LASA

Khi vào sản phẩm chi tiết bạn cần tìm đến mục dữ liệu sản phẩm. Tiếp theo là vào các thuộc tính. Bạn click vào select box để thêm thuộc tính nào đó, rồi click vào thêm.  Ở đây của mình là thương hiệu, Khi bạn thêm xong, giờ là lúc chúng ta thêm giá trị nào đó cho sản phẩm.

HDSD: Cách thêm thuộc tính sản phẩm : màu sắc, size trên LASA

Bạn đưa con chuột vào textbox giá trị thì nó sẽ sổ ra các giá trị mà chúng ta đã tạo, bạn chọn giá trị nào đó phù hợp với sản phẩm của mình.

Bạn có thế cho giá trị thuộc tính đó hiển thị trên web hoặc không với ô checkbox “Có thể nhìn thấy trên trang sản phẩm”. Sau đó lưu thuộc tính, như thế là sản phẩm đó của bạn đã có 1 thuộc tính rồi đó.

Cách 2: Bạn làm trực tiếp tại chi tiết sản phẩm

HDSD: Cách thêm thuộc tính sản phẩm : màu sắc, size trên LASA

Bạn chon mục 1- Sau đó ấn thêm nó sẽ xuất hiện như trong hình. Mục 2 là chỗ bạn tạo tên cho thuộc tính, Mục 3 là các giá trị cho thuộc tính đó